Czujesz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?

Mieszkasz w województwie wielkopolskim, powiatu kępińskiego, gmin:

 • Baranów – gmina wiejska
 • Bralin – gmina wiejska
 • Kępno – gmina miejsko-wiejska
 • Łęka Opatowska – gmina wiejska
 • Perzów – gmina wiejska
 • Rychtal – gmina wiejska
 • Trzcinica – gmina wiejska

Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz Internet?

W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 • ukończony 25 rok życia,
 • posiadanie niskich kwalifikacji: wykształcenie do ISCED 3 włącznie (ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe) lub ukończony 50 rok życia,
 • chęć podniesienia kompetencji,
 • miejsce zamieszkania, nauki, pracy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego, powiatu kępińskiego, gmin: Baranów – gmina wiejska, Bralin – gmina wiejska, Kępno – gmina miejsko-wiejska, Łęka Opatowska – gmina wiejska, Perzów – gmina wiejska, Rychtal – gmina wiejska, Trzcinica – gmina wiejska.
 • z możliwości ubiegania się o wsparcie wyłącza się osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Sposób organizacji szkoleń:

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników – uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: biuro@wrota.info.pl oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel.609 150 122.

Biuro projektu znajduje się w Baranowie przy ul. Jana Pawła II 2.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie, Osi Priorytetowej VIII Edukacja,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content